554 254 436 – 8
  info@rebyd.cz

www.hospodaubozky.cz
www.ubytovani-sifr.cz

Přeskočit na obsah stránky

 

Naše služby

Nabízíme veškeré stavební, instalatérské, zámečnické, elektroinstalační, vzduchotechnické a topenářské práce od projekčního zpracování přes komplexní realizaci.
Vyřídíme Vám stavební povolení a zajistíme kolaudaci.

 
Nová zelená úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Vyřídíme Vám dotaci NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM od podání žádosti, zpracování odborného posudku až po realizaci.

 

Novostavby a rekonstrukce

Zaměřujeme na zvýšení a zlepšení estetických hodnot, ale i design nebo účelovost stavby s důrazem na snížení energetických nároků budovy, vše dle požadavků a potřeb zákazníků.

Nabízíme tyto komplexní stavební práce:

 • realizace novostaveb
 • nástavby a přístavby
 • rekonstrukce budov 
 • úpravy do nízkoenergetického, nebo pasivního standardu
 • změny dispozic bytů a domů
 • podkrovní vestavby
 • zimní zahrady, kryté a nekryté bazény
 • modernizace podniků a provozoven
 • parkoviště, zpevněné plochy, chodníky a komunikace
 • terénní a opěrné zídky, oplocení

Samostatně pro dílčí části staveb provedeme:

 • zednické a fasádnické práce
 • kompletní zateplení obálky budovy
 • sanace proti vlhkosti a opravy poškozeného zdiva a základů
 • obklady a dlažby
 • izolace tepelné, proti vlhkosti i pronikání radonu
 • podlahářské práce
 • tesařské a pokrývačské práce
 • elektroinstalace a hromosvody
 • klempířské práce
 • výplně otvorů (okna, dveře, vrata, brány)
 

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a sociálních zařízení

Provádíme kompletní, nebo jen částečné rekonstrukce bytových jader v panelových domech i v cihelné zástavbě.
V této oblasti vám provedeme zásah podle vašich finančních, technických, funkčních či estetických požadavků a možností.

Vybudujeme pro vás:

 • úplnou rekonstrukci a výměnu bytového jádra v panelových domech
 • částečnou rekonstrukci bytového jádra - provedení izolací, obkladů a výměny zařizovacích předmětů
 • úplné i částečné rekonstrukce koupelen a WC, včetně instalací v cihelné zástavbě
 • rekonstrukce kuchyní
 • bezbariérové úpravy v bytech a domech, včetně zařízení koupelen a kuchyní pro osoby ZTP a ZTP/P
 • rekonstrukce hygienického, sociálního a technického zázemí v provozovnách 
 • sauny
 • vestavby masážních van

Inženýrské sítě a přípojky

Vybudujeme nové sítě a přípojky nebo provedeme opravu stávajících sítí a přípojek, včetně projektu, stavebního povolení a kolaudace.

Vlastními mechanizmy provedeme zemní práce pro:

 • plynovody a domovní přípojky (včetně skříní s HUP a regulátory)
 • dešťové kanalizace a přípojky (včetně odvodnění střech a zpevnění ploch)
 • zasakování nebo akumulace dešťových vod pro budovy a areály
 • splaškové kanalizační stoky a řady, domovní přípojky
 • žumpy, septiky a šachty
 • domovní a areálové čistírny odpadních vod
 • vodovodní řady a domovní přípojky
 • vodoměrné šachty
 • úpravny vody, čerpací a tlakové stanice
 • teplovody a teplovodní přípojky (areálové a veřejné rozvody)

Projekce

Disponujeme vlastní projekční kanceláří a zpracujeme projekt včetně vyhotovení 3D modelu pro vaši stavbu nebo zahradu.

 • dodáme stavební rozpočet pro realizaci nebo bankovní ústav
 • nachystáme podklady pro výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • připravíme podklady pro dotaci
 • zorganizujeme výběrové řízení na veřejnou zakázku pro obce nebo jiné organizace
 • vyřídíme stavební povolení nebo kolaudaci staveb všeho druhu
 • provedeme stavební, autorský nebo technický dozor investora
 • zajistíme činnost koordinátora BOZP
 • zajistíme všechny revize, zkoušky, kontroly a měření pro stavbu, pro její zkušební provoz a kolaudaci
 • zpracujeme geometrické a geodetické zaměření stavby a její zápis do katastru
 • pomůžeme s majetkoprávními vztahy a vlastnickými problémy
 • vyprojektujeme celý váš záměr od „A“ do „Z“, včetně všech součástí potřebných pro získání stavebního povolení nebo ohlášení

Zámečnické práce

Ve vlastní zámečnické dílně vyrobíme a na vaší stavbě přímo zabudujeme zakázkově vyrobené zámečnické prvky.
Pro váš dům, byt, provozovnu nebo zahradu dopravíme, svaříme, vybrousíme a finálně upravíme veškeré stavební kovové prvky.

 • ocelové části krovu
 • ocelové nosníky a překlady
 • vrata, brány a branky v oplocení
 • mříže
 • oplocení
 • schodiště a zábradlí
 • zahradní a parkový inventář a mobiliář (lavičky, květináče, stojany na kola, atypické výrobky)
 • přístřešky a stříšky
 • plechové skříňky na HUP
 • atypické stavební zámečnické prvky
 

Instalatérské a topenářské práce

Instalatérské a topenářské práce můžeme pro Vás provést samostatně jako „ dílčí“ část stavby nebo jako součást ostatních stavebních prací, včetně projektu, zajištění stavebního povolení a kolaudace.

Instalatérské práce

 • provedení nových vedení i rekonstrukce stávajících rozvodů vody a kanalizace
 • rekonstrukce stoupaček v bytových a panelových domech
 • montáž domovních a areálových rozvodů vody ze všech druhů potrubí
 • montáž domovních a areálových rozvodů kanalizace (dešťové a splaškové) ze všech druhů potrubí
 • stavby žump, septiků a čistíren
 • úpravy vody, čerpací a tlakové stanice, filtrační zařízení
 • dodávky a montáž úsporných zařízení
 • montáže a výměny vodoměrů
 • tepelná čerpadla pro ohřev TuV a bazény
 • řešení ohřevu TuV (solární, elektrický, plynový, kombinovaný)
 • domovní vodárny a čerpadla
 • napojení studní
 • výměna a nové montáže zařizovacích předmětů (sprchy, bidety, WC, vany, umývadla, baterie aj.)

Topenářské práce

 • rekonstrukce všech druhů kotelen a topných rozvodů
 • nové kotelny na všechny druhy paliva (tuhá paliva, biomasa, LTO, plyn, elektro)
 • tepelná čerpadla
 • nové otopné systémy teplovodní a horkovodní
 • podlahové vytápění
 • krby, krbové vložky, krbová kamna
 • plynová topidla a průmyslové topné jednotky
 • rekuperační systémy
 

Plynofikace

Provádíme plynofikace všech druhů budov a areálů (domovní a průmyslové rozvody) včetně všech zkoušek, revizí a konečné kolaudace.
 • zemní plyn
 • propan
 • stlačený vzduch
 • technické plyny

Napojujeme, zprovozňujeme a zajišťujeme servis plynových spotřebičů.

 • kotle
 • ohřívače vody
 • plynová topidla
 • sporáky
 

Kontejnerová a nákladní doprava

Nabízíme kontejnerovou a nákladní přepravu.

Vlastní technikou a dopravními prostředky pro Vás provedeme:

 • dopravu kontejnerů na odvoz stavebních odpadů, suti a zeminy
 • nákladní přepravu stavebních materiálů a hmot
 • vykládku a nakládku paletovaného zboží a materiálu „autem s rukou“

Máme k dispozici tuto techniku:

 • nákladní vozidla MAN se sklápěcí korbou
 • nákladní vozidlo MAN se „zvedací rukou“ na břemena
 • užitková vozidla 
 • dodávková vozidla
 • závěsné vozíky za osobní auta
 • stroje JCB pro zemní práce
 

Zemní práce

Vlastními mechanizmy provádíme výkopové práce a terénní úpravy.

Máme k dispozici tuto techniku:

 • traktobagr kolový JCB 3CX
 • kolový bagr CATERPILLAR M318C
 • pásový bagr CATERPILLAR 302.5

Dotace

Existuje široké portfolio dotačních programů. Mezi nejznámější a nejvíce využívané programy patří např. Nová zelená úsporám, Kotlíková dotace, programy pro výrobní podniky – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a mnoho dalších.

Zhodnotíme Váš podnikatelský záměr, najdeme nejvhodnější možnou dotaci a zajistíme kompletní servis spojený s administraci dotačního procesu.

 

Napište nám

Máte-li jakýkoliv dotaz nebo žádost vztahující se k naší práci nebo obsahu těchto stránek, dejte nám prosím vědět.

Pro odeslání Vaší zprávy je nutné vyplnit všechna pole!